Villkor

Avtalstid och uppsägning


Dessa allmänna villkor gäller för avtalskunder. Gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

Löpande avtal gäller tills vidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. 

Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter.


Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

  1. arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,
  2. samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller
  3. att du inte betalar faktura trots påminnelse.